Projekt folderu reklamowego maszyny przemysłowej

Projekt folderu reklamowego czterostronicowego został wykonany dla producenta maszyny przemysłowej, takiej jak automatyczna wycinarka elektryczna. Do stworzenia folderu użyto barwy niebieskiej, czerwonej i białej. Dzięki temu jest on wyrazisty, a wszystkie przedstawione informacje istotne z punktu widzenia klienta są odpowiednio uwypuklone. W folderze zastosowano geometryczną grafikę, na zewnętrznych stronach umieszczając zdjęcie maszyny, zaś w środku wszystkie ważne dane na temat jej budowy, specyfikacji działania, dobrej jakości i niezawodności. Informacje ujęto formie ramek oraz tabel, co ułatwia klientowi szybkie i łatwe zapoznanie się z najbardziej kluczowymi informacjami i zadecydować o inwestycji, jaką jest kupno maszyny.

Oceń pracę: